Vijf belangrijke discussiepunten rond de Europese Unie van vandaag

De politiek is altijd een goed onderwerp wanneer je een flinke discussie op wilt laten laaien aan tafel met leuke gesprekspartners. Wil je de discussie echt heel erg groot maken, dan is het goed om de Europese Unie eens te laten vallen tijdens het gesprek. Over weinig onderwerpen in de politiek is zoveel gesproken en gedebatteerd als over de EU en een eindconclusie is nog steeds niet bereikt. Wat zijn nou vijf punten die je zeker aan moet halen om de discussie lekker op gang te krijgen?

Vrede en stabiliteit

europese_unieDe EU is een orgaan dat opgericht is om onder andere de vrede te kunnen waarborgen in Europa. Vergeet niet dat de basis van de EU opgesteld is tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog (de Volkerenbond wordt hier voor het gemak even meegerekend als basis). Na de Tweede Wereldoorlog is er geen Wereldoorlog meer geweest, maar kan gezegd worden dat de EU succesvol geweest is in het streven om de vrede te bewaren? Technisch gezien wel, binnen de lidstaten is oproer geweest, maar geen echte oorlog. Wordt er echter gekeken naar de gevolgen van de Koude Oorlog, de Val van de Muur en de toestanden in Joegoslavië, dan wordt duidelijk dat de EU op zulke momenten nog steeds niet goed in heeft kunnen grijpen. Daarvoor heeft het namelijk niet genoeg macht, mandaat of manschappen.

De Euro en de Europese Centrale Bank

De eenheidsmunt was een hoogtepunt in de geschiedenis van de Europese Unie. De euro werd een wettig betaalmiddel dat gebruikt kon worden in de verschillende lidstaten, waardoor het veel makkelijker werd om te handelen met het buitenland, of op vakantie te gaan naar andere lidstaten. Helemaal geweldig dus! Of toch niet helemaal. De euro werd door de strotten gedrukt van de burgers, die in referenda tegen de euro stemden, de invoeringskosten waren erg hoog, de prijzen stegen massaal en er was nog een probleem. De nationale banken konden geen sturing meer geven aan de munt. Dit kwam in handen te liggen van de Europese Centrale Bank, die geen rekening kan houden met nationale belangen.

Handelsverdragen

Aangezien de Europese Unie als blok optreedt, kan het handelsverdragen afdwingen met andere europese-unieeconomische zones. De afzonderlijke lidstaten hadden dit zelf niet gekund. De vraag is alleen voor welke lidstaten dit echt goed nieuws is, want ook hier kan niet naar nationale belangen gekeken worden. Nederland profiteert hier overigens wel sterk van.

Gemeenschappelijk beleid

Wanneer het bestuur van verschillende landen samengevoegd wordt, ontstaat er een gemeenschappelijk beleid waardoor er meer effect bereikt kan worden op een bijzonder korte termijn. Daarnaast is er meer mandaat en kunnen onderlinge afspraken gemakkelijk grote resultaten hebben. Een ‘klein’ nadeel is dat de landen wel veel van de eigen zeggenschap kwijt zijn en dat er vaak frictie ontstaat over kleine punten die voorheen hoogstens tot een discussie zouden hebben geleid. En nu is er ook nog eens de vraag of de macht van de EU toe zou moeten nemen, of dat het juist minder zou moeten worden. Een goed punt voor een debat!