Meer of minder Europa in de toekomst?

De Europese Unie is een gevestigd orgaan met een bepaalde invloed. Hier houdt het echter niet mee op. Er zijn mensen die graag willen dat de Europese Unie veel meer zeggenschap krijgt, zodat bepaalde problemen beter aangepakt kunnen worden. Tegenstanders van de Europese Unie beweren echter dat veel van de problemen veroorzaakt zijn door de Europese Unie en de gemeenschappelijke politiek die gevoerd wordt. Wat willen wij als burgers nou eigenlijk? Willen we meer Europese invloed, of willen we terug naar de zeggenschap van de nationale overheden?