Hoe Europa zich van de burgers ontvreemdde

Het woord democratie is zwaar verbonden met het woord politiek. Politiek heeft te maken met het bestuur van een stad of een land, en democratie komt van het Grieks, wat betekent dat het volk bestuurt. Maar wanneer we naar Europa kijken, dan is het niet de meerderheid van het volk dat een stem heeft in het Europees Parlement. Sterker nog, de meeste mensen hebben geen flauw idee welke afgevaardigden eigenlijk aanwezig zijn om ons land te vertegenwoordigen. En de verkiezingen die gehouden worden onder de vlag van het Europees Parlement? Wel, we mogen tegenwoordig blij zijn als er genoeg mensen zijn die hun stem willen uiten. Wat is er gebeurd dat er voor heeft kunnen zorgen dat de politiek en het volk zover uit elkaar kwamen te staan?

‘Europa’ is geen land

Wanneer het gaat om de politiek van een land, dan weten we precies wat er bedoeld wordt. We weten waar het over gaat en we weten waar we op stemmen. Maar wanneer het over Europa gaat, of de Europese Unie om het iets kleiner te maken, dan gaat het over een gebied dat groter is dan te begrijpen is. Het gaat over een abstract idee, want hoewel Europa wel op de kaart te vinden is, is er geen gebied dat de Europese Unie heet. We kunnen ons er weinig voorstellingen van maken, en dat zorgt er al bijzonder snel voor dat de interesse er niet is.

De EU heeft een slechte naam

In de Westerse landen heeft de Europese Unie een slechte naam opgebouwd. Wij zijn de betalende landen, wij hebben geen profijt bij de Unie en de Unie zorgt ervoor dat er keuzes gemaakt worden waar we het niet mee eens zijn. Zowel links als rechts is het vaak oneens met de Europese Unie en deze stemmen bereiken de kiezers. Deze zijn het vervolgens ook niet met de EU eens en dit zorgt voor een scheefgroei. Want als wij de EU niet vertrouwen en niet willen stemmen voor het Europees Parlement, hoe kan dit Parlement dan keuzes maken waar wij het op onze beurt mee eens zouden kunnen zijn? Het enige goede antwoord is dat dit onmogelijk is.

We hebben er geen direct baat bij

Een laatste reden die helaas ook waar is, is dat we geen directe baat hebben bij de EU. Wanneer je stemt op een regionale partij bij de regionale verkiezingen, dan hebben deze een belofte na te komen. Een belofte waar je baat bij kunt hebben. Maar de Europese Unie gaat over veel grotere problemen, en houdt het daarom abstracter. Daar kunnen we niets mee, we bereiken er te weinig mee en daarom kan het ons niet interesseren. Dit alles zorgt ervoor dat de scheefgroei tussen de politiek en de burger alleen maar groter zal worden. Er is vrij weinig wat kan zorgen voor een doorbraak, want zoals wel eens gezegd wordt: ‘We kunnen Brussel niet dichter bij de mensen brengen dan dat het ligt.’