Het grootste probleem van de Europese Unie


De politiek heeft sinds het ontstaan van de politiek problemen gehad waarbij het uitgedaagd werd op een breder vlak dan alleen beleidsvorming. Dit probleem is ontstaan op het moment dat de politiek zich vestigde als de beleidsvormer voor de burger, die daarbij rekening hield met de belangen van de burgers. Op het moment dat de democratie voeten in de aarde kreeg, was dit een belangrijke doelstelling. Het werden de burgers die de bestuurders kozen. Hierin ligt direct het grootste probleem van de Europese Unie op dit moment. Ten tijde van het opkomen van de EU waren er genoeg mensen die een betrokken rol hadden bij de beleidsvorming. Tegenwoordig weten we niet eens meer wie de afgevaardigden zijn die in Brussel zitten om onze belangen te vertegenwoordigen.

Het proces van totale vervreemding


De Europese Unie begon als de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal. Het was een klein aantal landen met een bijzonder duidelijke doelstelling waar niet aan getwijfeld kon worden. Op dit moment wisten veel mensen wat er gaande was, en de meningen erover waren duidelijk. Op het moment dat de Europese Unie begon te groeien, werd de interesse minder. Het aantal landen werd te groot om te overzien, en de doelstellingen werden abstracter. ‘Het bewaren van de vrede’ kan namelijk op meerdere manieren uitgelegd worden. Tegelijkertijd ontstond er een nieuwe en grotere kloof. De binnenlandse media kreeg minder aandacht voor Brussel. Wie de ontwikkelingen wilde volgen, was aangewezen op Duitse, Franse of Engelse bronnen. Veel uitleg kwam er ook niet meer naar buiten. De politiek begon zich achter gesloten deuren af te spelen, en dit werd nog eens pijnlijk duidelijk toen beslissingen genomen werden zonder het volk te raadplegen. De politiek is er toch voor de burgers?

Een te groot belang?


Veel politici wijzen erop dat de Europese Unie een groot probleem heeft waardoor de kloof alleen maar groter kan worden. De politiek moet de belangen van de burgers behartigen, maar wanneer er meer dan 100 miljoen mensen een mening hebben en belangen hebben, dan wordt het belang veel te groot om gehoor aan te geven. Het is een onmogelijke taak die ontstaan is door het opzetten van een te abstracte en te grote constructie met teveel landen. Waarin ligt de oplossing? De oplossing die besproken is, en die de meeste punten lijkt te scoren, is het opdelen van de belangen en de gebieden. Dit zou een einde betekenen van de Europese Unie zoals wij die kennen. De EU zou dan meer als een federatie optreden, waarbij afgevaardigden een eigen gebied kunnen vertegenwoordigen. Gesprekken over dit idee liepen stuk op de manier waarop Europa ingedeeld zou moeten worden, maar nu er weer opnieuw gesproken wordt over een ‘Nieuw Europa’, zullen de ideeën ook opnieuw aangehaald worden om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst.