De vijf doelstellingen van de Europese Unie

De Europese Unie is niet zomaar de opvolger van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De Europese Unie is opgericht met een bepaald idee, een visie en vooral ook doelstellingen die behaald en nageleefd zouden moeten worden. Deze vijf doelstellingen werden de pilaren van de politieke unie genoemd en komen nog altijd regelmatig naar voren binnen het debat. De positie van de EU en de macht van de EU worden namelijk vaak aangehaald waarbij voorbijgegaan wordt aan de doelstellingen waarmee de Unie opgericht is. Moeten de doelstellingen bijgewerkt worden, of moeten de pilaren weer duidelijker naar voren komen?

Wat zijn de doelstellingen?

De Europese Unie is opgericht met vijf vaste doelstellingen. De eerste is het bewaren van de vrede en het bewaken van het welzijn van de burgers van de verschillende volkeren binnen de Europese Unie. Het draait hier vooral om de rechten en de belangen van de burgers. Dit lijkt een pijler waarvan de EU vervreemd geraakt is, want de kloof tussen de EU en de burger was nog nooit zo groot als dat deze nu is. Het blijft echter de eerste doelstelling die opgesteld werd. De tweede doelstelling is het bewaken van de vrije grenzen binnen de unie, waarbij vrijheid, rechtvaardigheid en veiligheid op de eerste plaats komen te staan. Dit betekent in feite dat iedereen vrij kan reizen binnen de lidstaten, zolang er maar controle uitgeoefend kan worden op criminaliteit, asiel en migratie. De derde doelstelling is een dubbele. Het gaat hier om de duurzame ontwikkeling, waarbij twee doelstellingen genoemd worden. Het eerste is duurzame voortgang. Er moet gedacht worden aan het milieu en de leefbaarheid voor de bewoners van de unie. Tegelijkertijd moet er een klimaat zijn waarin ontwikkelingen geboekt kunnen worden, op gebied van wetenschap en technologie bijvoorbeeld. De vierde doelstelling gaat om hoe de EU zich naar buiten gedraagt, waarbij ook gedacht moet worden aan de interne belangen en het milieu. Hieronder valt ook de naleving van het internationaal recht. De vijfde doelstelling is technisch gezien niet meer dan een clausule waarin onderschreven wordt dat de Unie er alles aan zal doen om de vorige vier punten na te leven op een wenselijk niveau.

slide-4

Slaagt de EU hier ook in?


De Europese Unie probeert zoveel mogelijk de nationale belangen in het oog te houden, maar er moet bij vermeld worden dat dit geen gemakkelijk gegeven is met het grote aantal lidstaten en het grote aantal meningen waar rekening mee gehouden moet worden. Het is echter ondenkbaar dat de EU deze vijf doelstellingen los zal laten, omdat deze opgericht zijn bij de totstandkoming van de unie. Wanneer er aanpassingen gedaan moeten worden, zal dit betekenen dat er nieuwe punten bij zullen komen in de toekomst om de unie op die manier aan te passen naar het nieuwe klimaat dat ontstaan is in de maatschappij, of het aanpakken van nieuwe uitdagingen die ontstaan op het politiek of economisch vlak op de wereld..

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat