De politiek van Europa


Waar eerder de landen binnen Europa alles grotendeels zelf konden regelen wat er binnen de grenzen gebeurde, is er tegenwoordig een overkoepelend orgaan. Alle landen die onderdeel uitmaken van de Europese Unie, hebben afgevaardigden in het Europees Parlement zitten. Sinds 2014 bestaat dit parlement uit maar liefst 751 leden en alle landen van de Europese Unie sturen afgevaardigden naar het parlement die een woord kunnen doen voor het land waar zij uit komen. Hoe belangrijk is dit parlement en in hoeverre overstijgt de zeggenschap van het Europees Parlement de nationale parlementen van de deelnemende landen?

De zeggenschap van het Europees Parlement

Er is geen vaste graadmeter voor de zeggenschap van het Europees Parlement. De reikwijdte van de beslissingen verschilt namelijk per gebied waarop de beslissingen genomen worden. Het Europees Parlement heeft echter wel een wetgevende bevoegdheid. Het mag samen met de Raad van Ministers op bepaalde beleidsterreinen beslissingen doorvoeren die wetgevend van aard zijn. Het is geen gemakkelijke procedure en de voorstellen tot wetgevende veranderingen moeten aangenomen worden met een meerderheid van stemmen, hetgeen vaak een langdurig en traag proces is. Initiatiefrecht heeft het Europees Parlement echter niet. Een recht dat het Europees Parlement wel heeft, is dat het de voorzitter af kan zetten. Dit is relatief nieuw en is pas mogelijk vanaf het verdrag van Lissabon. Voor dit verdrag kon het Europees Parlement de voorzitter niet zomaar afzetten.

Hoe invloedrijk is dit parlement?

Op het moment dat de Europese Unie vorm ging krijgen, zijn er veel discussies geweest over de reikwijdte van dit orgaan, en de invloed. Veel landen waren het er niet mee eens dat nationale vrijheden opgegeven moesten worden en daarom werd de macht van het orgaan flink afgevlakt. Volgens velen was het idee om de macht van het parlement stapsgewijs op te voeren, maar vooralsnog is daar vrij weinig van te merken. Dit is tevens één van de grootste problemen of uitdagingen van de EU. Wanneer het niet meer macht in handen krijgt, kan het geen grote veranderingen teweegbrengen en dat is precies europe_flagswaarom de Europese Unie in het leven geroepen is. De Europese politiek lijkt ook niet te leven onder de burgers van de verschillende landen, wat te maken zal hebben met de beperkte reikwijdte. De vraag is of hier verandering in zal komen, en de kans is klein dat dit op korte termijn zal gebeuren. Er zijn altijd wel partijen en landen die recht tegenover elkaar staan in het Europees Parlement en die daarbij elkaar dwarsbomen bij de besluitvorming. Zolang onderlinge verschillen een reden zijn om elkaar te dwarsbomen, zal het Europees Parlement niet ver komen. Mocht er echter op kortere termijn een crisis ontstaan, dan is de kans groot dat dit orgaan de handen ineen zal moeten slaan om zo te zorgen voor een oplossing die alle partijen verder op weg kan helpen.
  • CONTEST EYE2018  parislovetrash has been selected to run forhellip
  • Have a LOVEly Valentines Day everyone! Check out how thehellip
  • CONTEST EYE2018  Registrations are closed but you still havehellip
  • CONTEST EYE2018 marcorama has been selected to run for thehellip
  • The first ever EUwide rules for drones to boost safetyhellip